Одберете го правиот пакет за хостирање за вас!

Лесен почеток, повеќе ресурси или нагодувања во детали? Ние имаме се!

ПроХост

За било какви WEB достигнувања

9999ден.месечно
Нарачај

Доколку имате навистина премногу посетувани WEB страни или WEB страни кои интензивно црпат многу ресурси или можеби доколку сакате да нудите хостинг услуги на трети лица, тогаш ПроХост е вашата најдобра опција!
Пакетот ПроХост може да смести ~50 WEB страни и нема никакви други ограничувања.

Ги содржи сите карактеристики како Старт и Бизнис пакетите со тоа што дополнително добивате:

  • Детални нагодувања

    Можете во детали да го нагодите панелот за секоја WEB страна поединечно како и дозвола за пристап до панелите за секој ваш корисник.

  • SSH Пристап

    Добивате сигурносен пристап до WEB страните преку командна линија.