WEB Хостинг за сите ваши потреби

Старт

За вашата прва WEB страна

Промо цена: 2490 ден./год.30% од регуларните 3500 ден./год.
    Простор за хостирање:   4 GB
    Месечен сообраќај:   250 GB
    Хостирани домени:   1
    Поштенски сандачиња:
    MySQL бази:
    FTP профили:

  Погоден за ~20,000 Посетители Месечно
 • Сите основни карактеристики
  Основни карактеристики
  • Неограничен трансфер на податоци
  • 99.9% Активен
  • Неограничен број на под-домени
  • Поддршка преку Телефон/Тикети
  • Неограничен број на E-mail адреси
  • Бесплатна дневна резервна копија
  • Неограничен број на FTP профили
  • Бесплатна припрема на околината
  • Неограничен број на MySQL бази
  • aPanel & WordPress & Joomla
Нарачај веднашДетали за пакетот

Бизнис

За повеќе WEB страни

Промо цена: 3490 ден./год.30% од регуларните 5000 ден./год.
    Простор за хостирање:   10 GB
    Месечен сообраќај:   500 GB
    Хостирани домени:   5
    Поштенски сандачиња:
    MySQL бази:
    FTP профили:

  Погоден за ~100,000 Посетители Месечно
 • Сите основни карактеристики
  Основни карактеристики
  • Неограничен трансфер на податоци
  • 99.9% Активен
  • Неограничен број на под-домени
  • Поддршка преку Телефон/Тикети
  • Неограничен број на E-mail адреси
  • Бесплатна дневна резервна копија
  • Неограничен број на FTP профили
  • Бесплатна припрема на околината
  • Неограничен број на MySQL бази
  • aPanel & WordPress & Joomla
 • Наградни карактеристики
  Наградни карактеристики
  • Приоритет за техничка поддршка
  • 1 Година бесплатен SSL сертификат
Нарачај веднашДетали за пакетот

ПроХост

За било какви WEB достигнувања

Промо цена: 9999 ден./год.30% од регуларните 12990 ден./год.
    Простор за хостирање:   100 GB
    Месечен сообраќај:
    Хостирани домени:
    Поштенски сандачиња:
    MySQL бази:
    FTP профили:

  Погоден за препродажба на хостинг
 • Сите основни карактеристики
  Основни карактеристики
  • Неограничен трансфер на податоци
  • 99.9% Активен
  • Неограничен број на под-домени
  • Поддршка преку Телефон/Тикети
  • Неограничен број на E-mail адреси
  • Бесплатна дневна резервна копија
  • Неограничен број на FTP профили
  • Бесплатна припрема на околината
  • Неограничен број на MySQL бази
  • aPanel & WordPress & Joomla
 • Наградни карактеристики
  Наградни карактеристики
  • Приоритет за техничка поддршка
  • 1 Година бесплатен SSL сертификат
  • SSH Пристап
Нарачај веднашДетали за пакетот